Hvis man ikke selv ønsker at gøre rent, kan man henvende sig til:

HØRSMAN REN SERVICE tlf. 2012 4915

Firmaet kender hytten og anvendes ofte til rengøringen. Det bør kontaktes i god tid før rengøringen f.eks. 3 uger før.

Rengøring forudsætter, at der er ryddet op, service m.m. i køkkenet er rent og på plads, samt at stolene er stablet ved sydvæggen i pejsestuen.

Firmaet gør ikke rent lørdag og søndag.